Valbeveiliging

Bij het werken op hoogte is valgevaar altijd aanwezig. Het werken op hoogte op bijvoorbeeld ladders, steigers, daken of op een platform brengen risico's met zich mee. 
Een val veroorzaakt veelal ernstig letsel en kan zelfs overlijden tot gevolg hebben.
Maatregelen nemen bij het werken op hoogte is vaak moeilijk of soms zelfs onmogelijk. Daarom is een goed valbeveiligingssysteem letterlijk van levensbelang. 
Denk hierbij aan (vlamvertragende) harnassen en vesten, positioneringslijnen, veiligheids- en vanglijnen, ankermiddelen, valstopblokken en haken.

Valbeveiliging is niet uniform. Iedere situatie vraagt om een andere soort valbeveiliging en combinatie van materialen.
Neem daarom contact met ons op om de benodigde valbeveiliging door te spreken, zodat deze voldoet aan alle vereisten en je zo veilig mogelijk aan de slag kan. 

Keuren
Ook zijn wij gecertificeerd in het keuren van valbeveiliging. Dit kan zowel in onze winkel als op locatie. Neem voor meer informatie en prijzen contact met ons op.

Bel ons op +31 (0)115-619861 of mail naar info@trend-workwear.com